Gujarati Name | Baby Name in Gujarati

Gujarati Name: Popular Name in Gujarati with Meaning for Baby. Gujarati Namavali with Meaning in Gujarati. બાળકો માટે વિવિધ ગુજરાતી નામ.

ગુજરાતી નામ- Gujarati Name

કક્કા પરથી ગુજરાતી નામ | Gujarati Namavali

નીચે કક્કા ના અક્ષરો આપવામાં આવ્યા છે જેમાંથી આપ કક્કા પ્રમાણે વિભિન્ન અક્ષરો ને પસંદ કરી તેના પર સુંદર નામ અને તેનો ગુજરાતી અર્થ જોઈ શકો છો.

ક્ષજ્ઞ

અહી નીચે આપવામાં આવેલ ટેબલ પરથી આપ નામ નો શરૂઆત નો અક્ષર પસંદ કરો જ્યાં અમે આપની સાથે દરેક અક્ષર પર 100 થી પણ વધારે ખુબજ પ્રચલિત(Popular Baby Name in Gujarati) શેર કર્યા છે.

ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQR
STU
VWX
YZ

રાશિ ના આધારે નામ

શું આપ રાશિ ના આધારે બાળકો ના નામ શોધવા માંગો છો. અહી નીચે અમે આપની સાથે તમામ રાશિ ના આધારે બાળકો ના નામ ગુજરાતી માં તથા તેના ગુજરાતી અર્થ વિશે જાણકારી આપી છે.

Aries Sign

મેષ રાશિ

મેષ રાશિ માં જન્મ લેનાર બાળક માટે તેમના નામ મુખ્યત્વે “અ, લ, ઇ” પરથી રાખવામાં આવે છે. શું તમે મેષ રાશિમાં જન્મ લેનાર બાળકો માટે સુંદર, યુનિક કે પ્રચલિત નામ શોધી રહ્યા છો???, અહી નીચે અમે આપની સાથે શેર કર્યા છે. નીચે આપવામાં આવેલ બટન પર ક્લિક કરો

Taurus Sign

વૃષભ રાશિ

વૃષભ રાશિ માં જન્મ લેનાર બાળક માટે તેમના નામ મુખ્યત્વે “બ, વ, ઉ” પરથી રાખવામાં આવે છે. શું તમે વૃષભ રાશિમાં જન્મ લેનાર બાળકો માટે સુંદર, યુનિક કે પ્રચલિત નામ શોધી રહ્યા છો???, અહી નીચે અમે આપની સાથે શેર કર્યા છે. નીચે આપવામાં આવેલ બટન પર ક્લિક કરો

Gemini Sign

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિ માં જન્મ લેનાર બાળક માટે તેમના નામ મુખ્યત્વે “ક, ચ, છ” પરથી રાખવામાં આવે છે. શું તમે મિથુન રાશિમાં જન્મ લેનાર બાળકો માટે સુંદર, યુનિક કે પ્રચલિત નામ શોધી રહ્યા છો???, અહી નીચે અમે આપની સાથે શેર કર્યા છે. નીચે આપવામાં આવેલ બટન પર ક્લિક કરો

cancer Sign

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિ માં જન્મ લેનાર બાળક માટે તેમના નામ મુખ્યત્વે “ડ, હ” પરથી રાખવામાં આવે છે. શું તમે કર્ક રાશિમાં જન્મ લેનાર બાળકો માટે સુંદર, યુનિક કે પ્રચલિત નામ શોધી રહ્યા છો???, અહી નીચે અમે આપની સાથે શેર કર્યા છે. નીચે આપવામાં આવેલ બટન પર ક્લિક કરો

Leo Sign

સિંહ રાશિ

સિંહ રાશિ માં જન્મ લેનાર બાળક માટે તેમના નામ મુખ્યત્વે “મ, ટ” પરથી રાખવામાં આવે છે. શું તમે સિંહ રાશિમાં જન્મ લેનાર બાળકો માટે સુંદર, યુનિક કે પ્રચલિત નામ શોધી રહ્યા છો???, અહી નીચે અમે આપની સાથે શેર કર્યા છે. નીચે આપવામાં આવેલ બટન પર ક્લિક કરો

Virgo Sign

કન્યા રાશિ

કન્યા રાશિ માં જન્મ લેનાર બાળક માટે તેમના નામ મુખ્યત્વે “પ, ઠ, ણ,” પરથી રાખવામાં આવે છે. શું તમે કન્યા રાશિમાં જન્મ લેનાર બાળકો માટે સુંદર, યુનિક કે પ્રચલિત નામ શોધી રહ્યા છો???, અહી નીચે અમે આપની સાથે શેર કર્યા છે. નીચે આપવામાં આવેલ બટન પર ક્લિક કરો

Libra Sign

તુલા રાશિ

તુલા રાશિ માં જન્મ લેનાર બાળક માટે તેમના નામ મુખ્યત્વે “ર, ત” પરથી રાખવામાં આવે છે. શું તમે તુલા રાશિમાં જન્મ લેનાર બાળકો માટે સુંદર, યુનિક કે પ્રચલિત નામ શોધી રહ્યા છો???, અહી નીચે અમે આપની સાથે શેર કર્યા છે. નીચે આપવામાં આવેલ બટન પર ક્લિક કરો

Scorpio Sign

વૃશ્ચિક રાશિ

વૃશ્ચિક રાશિ માં જન્મ લેનાર બાળક માટે તેમના નામ મુખ્યત્વે “ન, ય” પરથી રાખવામાં આવે છે. શું તમે વૃશ્ચિક રાશિમાં જન્મ લેનાર બાળકો માટે સુંદર, યુનિક કે પ્રચલિત નામ શોધી રહ્યા છો???, અહી નીચે અમે આપની સાથે શેર કર્યા છે. નીચે આપવામાં આવેલ બટન પર ક્લિક કરો

sagittarius Sign

ધન રાશિ

ધન રાશિ માં જન્મ લેનાર બાળક માટે તેમના નામ મુખ્યત્વે “ભ, ધ, ફ, ઢ,” પરથી રાખવામાં આવે છે. શું તમે ધન રાશિમાં જન્મ લેનાર બાળકો માટે સુંદર, યુનિક કે પ્રચલિત નામ શોધી રહ્યા છો???, અહી નીચે અમે આપની સાથે શેર કર્યા છે. નીચે આપવામાં આવેલ બટન પર ક્લિક કરો

capricorn Sign

મકર રાશિ

મકર રાશિ માં જન્મ લેનાર બાળક માટે તેમના નામ મુખ્યત્વે “ખ, જ” પરથી રાખવામાં આવે છે. શું તમે મકર રાશિમાં જન્મ લેનાર બાળકો માટે સુંદર, યુનિક કે પ્રચલિત નામ શોધી રહ્યા છો???, અહી નીચે અમે આપની સાથે શેર કર્યા છે. નીચે આપવામાં આવેલ બટન પર ક્લિક કરો

aquarius Sign

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિ માં જન્મ લેનાર બાળક માટે તેમના નામ મુખ્યત્વે “ગ, શ, ષ, સ” પરથી રાખવામાં આવે છે. શું તમે કુંભ રાશિમાં જન્મ લેનાર બાળકો માટે સુંદર, યુનિક કે પ્રચલિત નામ શોધી રહ્યા છો???, અહી નીચે અમે આપની સાથે શેર કર્યા છે. નીચે આપવામાં આવેલ બટન પર ક્લિક કરો

Pisces Sign

મીન રાશિ

મીન રાશિ માં જન્મ લેનાર બાળક માટે તેમના નામ મુખ્યત્વે “દ, ચ, થ, ઝ” પરથી રાખવામાં આવે છે. શું તમે મીન રાશિમાં જન્મ લેનાર બાળકો માટે સુંદર, યુનિક કે પ્રચલિત નામ શોધી રહ્યા છો???, અહી નીચે અમે આપની સાથે શેર કર્યા છે. નીચે આપવામાં આવેલ બટન પર ક્લિક કરો

અહી આપવામાં આવેલ ગુજરાતી નામાવલી(Gujarati Namavali) માં આપને ગુજરાતી કક્કા આધારિત નામ અને રાશિ આધારિત ગુજરાતી નામ આપવામાં આવ્યા છે સાથે તેના ગુજરાતી અર્થ, જ્યોતિષ અને અંકશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ તે નામ ની વિશેષતા અને શુભ અશુભ ની જાણકારી પણ આપની સાથે શેર કરવામાં આવી છે. ગુજરાતી નામાવલી (Gujarati Namavali PDF) ની જાણકારી અહી આપવામાં આવી છે.