What is Avocado in Gujarati | Meaning of Avocado in Gujarati

ઘણા એવા શબ્દો હોય છે જેનું ગુજરાતી જાણવું ખુબજ જરૂરી હોય છે. આથી અહી અમે આપની સાથે Avocado in Gujarati વિશે જાણકારી આપી રહ્યા છીએ.

Avocado in Gujarati

Avocado in Gujarati Nameમાખણ ફલ
category ફળ
scientific NamePersea americana
Avocado in Gujarati
Avocado in Gujarati

વધુ વાંચો

Kalonji Meaning in Gujarati
Black Salt in Gujarati
Blueberry in Gujarati
Apricot in Gujarati
Quinoa in Gujarati
Anxiety Meaning in Gujarati
Gratitude Meaning in Gujarati
Virgin Meaning in Gujarati
Chia Seed in Gujarati
Avocado in Gujarati

4 thoughts on “What is Avocado in Gujarati | Meaning of Avocado in Gujarati”

Leave a Comment