What is Avocado in Gujarati | Meaning of Avocado in Gujarati

ઘણા એવા શબ્દો હોય છે જેનું ગુજરાતી જાણવું ખુબજ જરૂરી હોય છે. આથી અહી અમે આપની સાથે Avocado in Gujarati વિશે જાણકારી આપી રહ્યા છીએ.

Avocado in Gujarati

Avocado in Gujarati Nameમાખણ ફલ
category ફળ
scientific NamePersea americana
Avocado in Gujarati
Avocado in Gujarati

Leave a Comment