મહાન વ્યક્તિઓ પર નિબંધ(Gujarati Essay on Famous People)

મહાન વ્યક્તિઓ પર નિબંધ | Gujarati Nibandh

મહાન વ્યક્તિઑ હમેશા પ્રેરણા નો સ્ત્રોત બને છે, એમાં પણ વિદ્યાર્થીકાળ માં ખુબજ મહત્વનુ કામ કરે છે. આથી અહી અમે આપની સાથે ભારત અને દુનિયા ના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિઓ પર નિબંધ શેર કરીશું.

ગાંધીજી પર નિબંધસ્વામિ વિવેકાનંદ પર નિબંધ
મહાવીર જયંતિ પર નિબંધ

અન્ય વિષયો પર ગુજરાતી નિબંધ

રાષ્ટ્રીય તહેવારો પર નિબંધ(National festival Nibandh)ભારત સંબંધિત જુદા જુદા નિબંધ(Gujarati Nibandh on India)
મહિલાઓ પર જુદા-જુદા નિબંધવિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી પર નિબંધ(Gujarati Essay on Science and Technology)
પર્યાવરણ સંબંધિત નિબંધ(Environment Essay in Gujarati)શિક્ષા પર નિબંધ(Essay on Education in Gujarati)
પ્રિય વસ્તુ પર નિબંધ(Favourite Essay in Gujarati)સામાજિક મુદ્દાઓ પર નિબંધ(Essay on Social issue)
મહાન વ્યક્તિઓ પર નિબંધ(Gujarati Essay on Famous People)Festival Essay in Gujarati | તહેવારો પર નિબંધ