ગુજરાતી રમુજ: એક નાની પ્રેમકથા…

એક નાની પ્રેમ કથા

એક છોકરો છોકરી પાછળ હાથ ધોઈને પડ્યો હતો…

એક દિવસ

છોકરીએ પોતાનું મોઢું ધોઈ નાખ્યું….

“હવે આરામ થી બંને એકબીજાના રસ્તે જાય છે”

અન્ય જોક્સ વાંચવા માટે અહી "ક્લિક" કરો

Author

  • Sandeep Danteliya

    "સત્ય, કર્તવ્ય અને સન્માન" ને પોતાનું જીવન સૂત્ર બનાવનાર એક વિશુદ્ધ ગુજરાતી. અહી આપને ગુજરાતી ભાષા માં વિવિધ વિષયો પર સુંદર જાણકારી પ્રાપ્ત થશે.

Leave a Comment