ગુજરાતી રમુજ: X હતી એ મારી…

X હતી એ મારી 
પરંતુ આજ સાત વર્ષ બાદ મળી, 
XXL થયી ગઈ છે હવે એ 

Author

  • Sandeep Danteliya

    "સત્ય, કર્તવ્ય અને સન્માન" ને પોતાનું જીવન સૂત્ર બનાવનાર એક વિશુદ્ધ ગુજરાતી. અહી આપને ગુજરાતી ભાષા માં વિવિધ વિષયો પર સુંદર જાણકારી પ્રાપ્ત થશે.

Leave a Comment