ગુજરાતી રમુજ: આજના બેરોજગાર ની વ્યથા

બેરોજગારી થી તંગ થયા પછી જે લોકો
 બાવા કે સાધુ થયી જાય છે, 
તેવા જ લોકો પાસે બેરોજગારો 
સરકારી નૌકરી માટે
તાવીજ બનાવવા જાય છે. 

Author

  • Sandeep Danteliya

    "સત્ય, કર્તવ્ય અને સન્માન" ને પોતાનું જીવન સૂત્ર બનાવનાર એક વિશુદ્ધ ગુજરાતી. અહી આપને ગુજરાતી ભાષા માં વિવિધ વિષયો પર સુંદર જાણકારી પ્રાપ્ત થશે.

Leave a Comment