ગુજરાતી જોક્સ: શાયરના અંદાજ…

શાયર: મચલતી હૈ પેટ મે કુછ લહરે એસી, લગતા હૈ ઇનહે કિસી કિનારે ક ઇંતજાર હૈ. 
આપણાં જેવા: મરઘા તોડ  એકી લાગી છે...

Author

  • Sandeep Danteliya

    "સત્ય, કર્તવ્ય અને સન્માન" ને પોતાનું જીવન સૂત્ર બનાવનાર એક વિશુદ્ધ ગુજરાતી. અહી આપને ગુજરાતી ભાષા માં વિવિધ વિષયો પર સુંદર જાણકારી પ્રાપ્ત થશે.

Leave a Comment