Gujarati Jokes: કૉફી કેટલાની છે?

Gujarati Jokes: કૉફી કેટલાની છે?

પઠાન- કૉફી શૉપમાં વેટરથી- એક કૉફી કેટલાની છે?

વેટર– સર 50 રૂપિયાની

પઠાન- સામે વાળી દુકાન પર
તો 1 રૂપિયા લખ્યુ છે

વેટર– ઓય.. ધ્યાનથી વાંચ
કૉફી નહી કૉપી લખ્યુ છે

ઝેરોક્ષની દુકાન છે તે

વધુ ગુજરાતી જોક્સ વાંચો