0 0

Gujarati Jokes: કૉફી કેટલાની છે?

Gujarati Jokes: કૉફી કેટલાની છે? પઠાન- કૉફી શૉપમાં વેટરથી- એક કૉફી કેટલાની છે? વેટર- સર 50 રૂપિયાની પઠાન- સામે વાળી દુકાન પરતો 1 રૂપિયા લખ્યુ છે વેટર- ઓય.. ધ્યાનથી વાંચકૉફી...