0 0

ગુજરાતી કવિતા: દીકરી નથી સાપ નો ભારો

"અજ્ઞાત" વડે લખવામાં આવેલી આ ગુજરાતી કવિતા(Gujarati Kavita) "દીકરી નથી સાપ નો ભારો" એ દીકરી પર ગુજરાતીમાં લખવામાં આવેલ એક અદ્ભુત કવિતા છે. સમાજમાં ચાલી રહ્યા તમામ બીએચઆરએમ ને તોડવા...
0 0

Hanuman Chalisa in Gujarati | Lyrics | PDF | હનુમાન ચાલીસા

Hanuman Chalisa in Gujarati with PDF: અહી અમે આપને હનુમાન ચાલીસા સ્તોત્ર ને ઉપલબ્ધ કારવીએ છીએ. અહી ઉપલબ્ધ Hanuman Chalisa એ Gujarati ભાષા માં છે જેથી ગુજરાતી વાંચકો ને સરળતા...